Spytaliśmy naszych klientów, za co najbardziej cenią sobie
1 Minute Site


Dobrze zbudowana strona internetowa i łatwa w obsłudze jest wspaniałą wizytówką firmy dla każdego biznesu jaki prowadzisz. Wszystkie usługi na 1 Minute Site są niezwykle profesjonalne i najwyższej jakości.


– Joanna – Warszawa

1 Minute Site okazał się doskonałym odkryciem. Natrafiłem na platformę całkiem przypadkiem… ale po kilku kliknięciach moja strona była już GOTOWA! A kiedy wróciłem do domu była już widoczna w wyszukiwarce.


– Krzystof – Expanse KP – Łódź

  • Znaczenie “URL”
  • Do czego służy URL?
  • Dlaczego adres URL strony internetowej jest tak ważny?

Znaczenie “URL”

URL lub Uniform Resource Locator jest ciągiem znaków, które jednoznacznie identyfikują adres i internetowy plik, w formie dokumentu lub obrazu, który pozwala użytkownikowi na jego znalezienie. To jest adres, który wpisujemy w przeglądarce, gdy szukamy strony lub pliku.

Do czego służy URL?

Najczęstszym sposobem wyszukiwania strony internetowej jest wpisanie adres URL strony głównej w przeglądarce. Jednakże, każdy plik strony internetowej może być utożsamiany z własnym URL. Określenie “plik” obejmuje wszystkie strony internetowe (HTML) z wyjątkiem strony głównej, plik obrazu, program (do pobrania) lub Java applet. URL obejmuje nazwę protokołu użytego w celu uzyskania dostępu do wszelkich zasobów Internetu (na przykład: http), nazwa domeny która identyfikuje konkretny komputer (na przykład: www.1minutesite.pl) i hierarchiczny opis do identyfikacji ścieżki pliku. Na przykład rozważmy następujący adres URL http://www.1minutesite.pl/design_templates.html. Obejmuje on trzy części:

  • http: jest rodzajem protokołu;
  • www.1minutesite.pl: jest nazwą domeny;
  • /design_templates.html: jest to ścieżka do uzyskania specyficznego pliku (w tym przypadku: design_templates.html).

Dlaczego adres URL strony internetowej jest tak ważny?

Adres URL strony internetowej jest jednym z najważniejszych aspektów aby być wypozycjonowanym w wyszukiwarkach i web usability. Jest ważny dla:

  • pozycjonowania: wprowadzanie słów-kluczowych w adresie URL jest jednym z najlepszych sposobów do nadania znaczeniu słowa
  • click-through: czytelne adresy URL są bardziej wiarygoodne, tak więc użytkownicy są bardziej skłonni do śledzenia linków;
  • usability/użyteczność: URL który zawiera słowa z jasnym znaczeniem pomagają użykownikom zrozumieć temat strony, która się przed nim pojawi.